Λάρισα – ΚΤΕΛ, Γεωργιάδου & Ολύμπου

Λάρισα – ΚΤΕΛ, Γεωργιάδου & Ολύμπου

Γεωργιάδου & Ολύμπου (εντός ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας)