Λάρισα – Καρδίτσης & Δάλλα

Λάρισα – Καρδίτσης & Δάλλα

Καρδίτσης 98 & Δάλλα

(απέναντι από τη ΔΕΗ)

Τηλ: 2410 614614