Βόλος – Βιομηχανική Περιοχή

Βόλος – Βιομηχανική Περιοχή

Σημείο εξυπηρέτησης στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου (εγκαταστάσεις Ντελόπουλου)