Αθήνα – Χαϊδάρι, Καραϊσκάκη 25

Αθήνα – Χαϊδάρι, Καραϊσκάκη 25

Καραϊσκάκη 25

Χαϊδάρι

Τηλ. 212 105 1409, wu? 698 592 3275